ÖVNING

Berätta med vlogg

Det sägs att en bild säger mer än 1000 ord. Tänk dig då hur mycket du kan berätta med hjälp av rörlig bild! I den här övningen kan du presentera eller berätta om vad du vill på ett enkelt & roligt sätt.

I den här övningen får eleverna träna på sin förmåga att berätta och framställa via rörlig bild. Vi föreslår att ni ser kameran som ett komplement det traditionella sättet att uttrycka sig, det vill säga med hjälp av penna och papper. Genom att skapa en vloggfilm utvecklar eleverna sin förmåga att uttrycka sig och tolka annan rörlig bild. Övningen går att göra som enskilt arbete eller i grupp.

Här hittar du inspiration till vad era vloggfilmer kan handla om och koppling till ämnets kursplan. Det går också arbeta ämnesöverskridande när ni skapar era filmer. När ni har valt ett passande tema är det bara att sätta igång!

1. Kom på vad din vlogg ska handla om.

Ska du komma på själv vad din vlogg ska handla om eller har du fått ett tema av din lärare? Har du något speciellt syfte med din vlogg? Vad är det i så fall?

2. Kom på hur du ska spela in din vlogg.

Hur vill du att din vlogg ska se ut? Vill du berätta rakt in i kameran och visa saker? Vill du intervjua någon? Eller filma hur du gör något och berätta bakom kameran? Det finns inga gränser för hur det kan se ut! Det är bara att använda din fantasin och testa dig fram.

3. Kom på var du ska spela in din vlogg.

Var ska du spela in din vlogg? Tänk på att det kan vara bra att spela in på en tyst plats. Om du ska spela in flera vloggfilmer så kan det vara bra att göra en tidsplan på vad som ska spelas in när.

Innan du börjar filma är det flera saker som måste planeras och bestämmas. Det kallas för förproduktion. Bestäm vad, hur och var du ska spela in din vlogg. Alla filmer har ett bildspråk, alltså ett sätt att berätta med bilder. Det finns inget rätt eller fel sätt att filma sin vlogg!

Flera filmregioner i landet brukar låna ut filmkameror & plattor, så hör av dig till din filmregion om du saknar teknik. Kontaktuppgifter till din region hittar du på Filmregionernas hemsida.

Om någon är under 18 år och vill vara med i filmen måste du ha vårdnadshavares godkännande. Vanligtvis ger vårdnadshavare godkännande till skolan vid terminens start, men fråga din lärare eller rektor innan du spelar in något för att vara säker!

Filer att ladda ned:

Det är bra om du spelar in samma sak några gånger, alltså att du filmar flera tagningar. Det är bra om det finns inspelat material att välja mellan sen när du ska redigera din vlogg. Kom ihåg att du kan välja av det du spelar in, så det gör inget om det blir fel.

Vi spelar in med surfplatta/ipad. Tyvärr vet vi inget liknande program för Chromebook som är gratis och går att spela in och redigera film med. Vi rekommenderar därför inte några program till Chromebook. Men om du vill kan du söka efter program själv. Om det är ett inspelningsprogram kan du skriva ”film recording” eller om det är ett redigeringsprogram kan du skriva ”film editing”. Hittar du något program som passar får du gärna tipsa oss om det!

Wow, nu har du spelat in en film! Innan du börjar redigera ditt material kan det vara bra att ha koll på vad du faktiskt får publicera och inte.

Innan du publicerar din film är det till exempel viktigt att ha koll på vilken musik och vilka bilder du får lov att använda. Ifall du vill använda bilder eller musik som någon annan har skapat är de sannolikt skyddade av lagen om upphovsrätt. Upphovsrätten berättar hur du får kopiera och använda andras material som till exempel bilder, film och musik.

Filer att ladda ned:

Statens medieråd har skapat en propagandafilm som heter “Det nya hotet” och en film om hur de skapat den. En propagandafilm har ett tydligt syfte att övertala tittaren om något, alltså ett vinklat budskap.

”Det nya hotet” har ett tydligt budskap som de förstärker med hjälp av bland annat ljudeffekter, musik och intervjuer. Om du har ett tydligt budskap eller syfte med din film kan du se dessa filmer för att få inspiration!

Med hjälp av ljudeffekter och bildspråk kan den som tittar på propagandafilm bli påverkad, och kanske till och med övertalad om att det som sägs är på riktigt.

(Den primära målgruppen för dessa filmer är åk. 7-9 och gymnasiet.)

Toppen, nu har du koll på vad du får publicera och inte! När du har filmat klart och ska redigera din film kallas det för efterproduktion. När du redigerar din film lägger du även till ljudeffekter och musik.

Vi har använt oss av programmet iMovie när vi redigerat våra filmer. Nästan alla redigeringsprogram ser likadana ut. Det finns ett bibliotek där dina filmklipp ligger. Det finns ett visningsfönster som visar filmen, och det finns en tidslinje. När du redigerar på tidslinjen skapar du din film.

Dags för premiär! Direkt efter att filmen har visats pratar ni om den i klassen, antingen i grupper eller helklass. Kom ihåg att ju mer du ser och pratar om film desto bättre blir du på att skapa dina egna.

Frågor som ni kan prata om i grupp:

 • Hur såg bildspråket ut?
 • Vad tror du budskapet eller syftet var?
 • Minns du något speciellt från vloggen?
 • Hur är vloggen redigerad? Vilket tempo har den, snabb eller långsam?
 • Finns det någon symbolik? (Färgsymbolik, symboler, metaforer osv.)
 • Har något annat ljud än berättarrösten används i filmen? (Miljöljud, musik, tystnad osv.) Vilken effekt har skapats med hjälp av ljuden i så fall?
 • Har du fått någon speciell känsla efter att ha sett vloggen?
 • Har du lärt dig något av att se vloggen?

Frågor som du kan ställa till dig själv när du är klar med vloggen:

 • Vad var dina utmaningar?
 • Var det någonting du var tvungen att ändra under arbetets gång?
 • Vad har du tillfört i projektet?
 • Blev resultatet som du tänkt dig?
 • Vad har du lärt dig? (Erfarenhet, teknik, samarbete, bildspråk osv.)
 • Vad skulle din nästa vlogg kunna handla om?

Vi rekommenderar att du som lärare startar ett varumärkeskonto på Youtube. Med ett varumärkeskonto går det att vara flera kontoägare, så flera lärare kan publicera filmer. Då har ni även möjlighet att ta bort filmer i framtiden efter eleverna slutat på skolan.

Dessutom loggar du bara in med ditt Google-konto! Det behövs inget separat användarnamn och lösenord för varumärkeskontot. Skönt va?

Filmriket anser att detta är bästa tillvägagångssättet eftersom skolan får full koll på elevernas publicerings- och fotomedgivande.

SKAPA PUBLICERINGSKONTO PÅ YOUTUBE

 1. Se till att du är inloggad på ditt Google-konto. Du kan starta ett konto här.
 2. Öppna din kanallista och skapa en ny kanal genom att klicka på “Skapa en ny kanal”.
 3. Skriv in skolans namn som varumärkeskontots namn.
 4. Nu har du skapat ett varumärkeskonto för er skola! Bra jobbat!
 5. Lägg till flera lärare genom att följa anvisningarna för att ändra kanalens ägare.

När du skapat ett konto kan du ta hjälp av vår instruktionsguide nedan för att ladda upp era filmer. Skicka gärna länk till filmerna till [email protected] så vi kan publicera dem här på webbplattformen!

Filer att ladda ned: