Om Filmriket

Se, skapa och samtala om film.

Idag kommunicerar vi dagligen via rörlig bild. Genom Filmriket får alla i Sverige möjlighet att lära sig skapa film oavsett uppväxtvillkor, skola och individuella förutsättningar. Vi främjar den demokratiska rättigheten att lära sig filmens språk.

Här hittar du inspiration och övningar inom filmskapande. Våra övningar är utvecklade med utgångspunkt i grundskolans reviderade läroplan med syfte att göra det lätt, roligt och framför allt enkelt att anpassa rörlig bild till de olika kursplanerna. Vi uppdaterar kontinuerligt med nya övningar som vi tar fram tillsammans med lärare, filmpedagoger och verksamma filmskapare.

Vi höjer medvetenheten inom MIK (medie- och informationskunnighet) och ger elever ett källkritiskt förhållningssätt till rörlig bild. Vår drivkraft är att öka ungas kreativa förmågor och digitala kompetens, och därmed även deras personliga utveckling.

 

Kontakt:

Lars-Eric Larsson
Filmpool Nord
+46 70-5464074
[email protected]

Ring eller mejla oss!

 

Projektägare:

 

Samarbetspartners:

                          Sparbanken Nord logo